Nuacht | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Nuacht TG4

 • Sochraid Lyra McKee i mBéal Feirste (Pic: Getty)
  24 AIBREÁN 2019 : 14:25

  "Is treise an peann ná an claíomh - mana eiseamláireach Lyra"

  Dúirt sagart ag sochraid an iriseora Lyra McKee i mBéal Feirste gur chóir go gcuirfeadh a bás tús le ré nua sa Tuaisceart. Lámhachadh agus maraíodh Lyra McKee le linn caismirtí i gcathair Dhoire oíche Déardaoin seo caite.

 • Méadú gasta ar líon daoine i lóistín éigeandála san iarthar
  24 AIBREÁN 2019 : 18:05

  Méadú gasta ar líon daoine i lóistín éigeandála san iarthar

  Deir Pobal Shíomóin na Gaillimhe gur cúis mhór imní dóibh an méadú gasta atá tagtha ar an líon daoine atá i lóistín éigeandála i réigiún an iarthair faoi láthair. Sheol an carthanas feachtas dar teideal "An Turas Abhaile" inniu.

 • Ospidéal Ollscoile Phort Láirge
  24 AIBREÁN 2019 : 14:10

  Corpáin fágtha ar thralaithe in Ospidéal Ollscoile Phort Láirge

  Tá sé ráite ag triúr dochtúirí in Ospidéal Ollscoile Phort Láirge go bhfuil cúrsaí chomh dona ansin go bhfágtar corpáin ar thralaithe i marbhlann an ospidéil agus go mbíonn sreabhán ag teacht astu go minic agus ag sileadh ar an urlár.

 • 24 AIBREÁN 2019 : 15:50

  "Dianscrúdú ar phionóis airgeadais a gearradh ar mhúinteoirí"

  Dúirt an tAire Oideachais Joe McHugh go bhfuil an Rialtas ag déanamh dianscrúdú ar na pionóis airgeadais a gearradh ar mhúinteoirí meánscoile mar gheall ar an ngníomhaíocht thionsclaíoch a bhí ar bun acu dhá bhliain ó shin.

 • Cuid de Bhealach Glas na Gaillimhe
  24 AIBREÁN 2019 : 17:56

  Dul chun cinn déanta maidir le Bealach Glas na Gaillimhe

  Tuigtear do Nuacht RTÉ/TG4 go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh ag Comhairle Chontae na Gaillimhe agus úinéirí talún maidir leis an Bhealach Glas atá le tógáil idir Uachtar Ard agus an Clochán i gConamara.

 • 600 post nua le cur ar fáil ag Indeed
  24 AIBREÁN 2019 : 11:07

  600 post nua le cur ar fáil ag Indeed

  Tá sé fógartha ag an gcomhlacht Indeed, a chuireann seirbhís ar fáil do dhaoine a bhíonn ag cuardach oibre, go bhfuil siad le 600 duine eile a fhostú sa cheannáras atá acu i mBaile Átha Cliath.

 • Ionsaíodh trí shéipéal agus trí óstán i Srí Lanca
  24 AIBREÁN 2019 : 11:36

  Atheagar le déanamh ar chúrsaí slándála i Srí Lanca

  Tá os cionn 60 duine gafa ag na póilíní i Srí Lanca faoi na hionsaithe buamála inar maraíodh os cionn 350 duine agus inar gortaíodh thart ar 500 duine eile Domhnach Cásca

 • Stáisiún Gardaí Dhún Dealgan
  24 AIBREÁN 2019 : 15:03

  Lánúin aosta suaite mar gheall ar thromghadaíocht i gCo Lú

  Tá fiosrúchán ar bun ag na Gardaí i nDún Dealgan faoi thromghadaíocht a tharla sna Creagacha Dubha i gCo Lú aréir.

 • Lyra McKee
  24 AIBREÁN 2019 : 09:26

  Sochraid an iriseora Lyra McKee i mBéal Feirste inniu

  Beidh an tUachtarán Michael D Higgins agus an Taoiseach Leo Varadkar i mBéal Feirste inniu ag sochraid an iriseora Lyra McKee a lámhachadh agus a maraíodh i nDoire san oíche Déardaoin seo caite.

 • Comhdháil bhliantúil Chumann Múinteoirí Éireann i nGaillimh
  23 AIBREÁN 2019 : 17:06

  Gealltanas ón Aire Oideachais go bpléifear neamhionannas pá

  Dúirt an tAire Oideachais Joe McHugh go bpléifear neamhionannas pá i measc múinteoirí sa chéad bhabhta chainteanna eile idir an Rialtas agus na ceardchumainn. Tuigtear go gcuirfear tús leis na cainteanna sin i mbliana.

 • 23 AIBREÁN 2019 : 17:08

  "Brú ar phríomhoidí múinteoirí ar bheagán Gaeilge a fhostú"

  Maíodh ag comhdháil bhliantúil Aontas Múinteoirí Éireann go bhfuil brú ar phríomhoidí múinteoirí a fhostú nach bhfuil Gaeilge líofa acu, nó go deimhin nach bhfuil aon Ghaeilge acu, ó cuireadh deireadh leis an liúntas Gaeilge agus Gaeltachta.

 • Lyra McKee
  23 AIBREÁN 2019 : 10:27

  Bean 57 bliain gafa ag póilíní faoi mharú Lyra McKee

  Tá bean 57 bliain d'aois gafa ag na póilíní sa Tuaisceart mar chuid dá gcuid fiosrúchán faoi dhúnmharú Lyra McKee i gcathair Dhoire an tseachtain seo caite.

 • Uachtarán na Stát Aontaithe, Donald Trump
  23 AIBREÁN 2019 : 14:50

  Trump le cuairt stáit a thabhairt ar an mBreatain

  Tá sé tugtha le fios ag Uachtarán na Stát Aontaithe Donald Trump go dtabharfaidh sé cuairt oifigiúil stáit ar an mBreatain idir 3 agus 5 Meitheamh.

 • Patrick Quirke
  23 AIBREÁN 2019 : 16:34

  Treoracha tugtha don ghiúiré i dtriail Patrick Quirke

  Sa Phríomh-Chúirt Choiriúil inniu, thug an Breitheamh Eileen Creedon treoracha don ghiúiré i dtriail Patrick Quirke agus rinne sí cur síos ar an dlí agus na rialacha gur gá dóibh a chur i bhfeidhm agus iad i mbun machnaimh.

 • Maraíodh 310 duine agus gortaíodh 500 eile mar gheall ar an slad i Srí Lanca
  23 AIBREÁN 2019 : 11:41

  "Díoltas a spreag na hionsaithe i Srí Lanca"

  Deir Rialtas Srí Lanca gur mar dhíoltas ar an slad a rinneadh ar an bpobal Moslamach in dhá mhosc i Christchurch sa Nua-Shéalainn an mhí seo caite a tugadh faoi na hionsaithe sa tír Domhnach Cásca.

 • 150 post nua le cruthú ag comhlacht a chuireann éadaí ban ar fáil ar cíos
  23 AIBREÁN 2019 : 09:47

  150 post nua le cruthú i nGaillimh

  Tá 150 post nua le cruthú i nGaillimh ag an gcomhlacht Meiriceánach Rent the Runway a chuireann éadaí ban ar fáil ar cíos.

 • Bhí múinteoirí ar stailc cheana faoi neamhionannas pá
  23 AIBREÁN 2019 : 13:31

  Amhras ar mhúinteoirí faoi fhoclaíocht an Rialtais

  Deir Cumann na Meánmhúinteoirí agus Aontas Múinteoirí Éireann go bhfuil siad ar an eolas faoin méid a bhí le rá inné ag an Rialtas faoi neamhionannas pá ach go bhfuil siad amhrasach faoin bhfoclaíocht a bhí ann.

 • Duine den seisear cairde le Lyra McKee ag fágáil lorg ar oifig Saoradh i nDoire tráthnóna.
  22 AIBREÁN 2019 : 18:10

  Agóid ag cairde le Lyra McKee ag oifig Saoradh

  Tá cairde le Lyra McKee, an t-iriseoir agus údar a maraíodh i nDoire an tseachtain seo caite, tar éis agóid a dhéanamh ag an oifig atá i nDoire ag an ngrúpa poblachtach Saoradh.

 • Le linn saoire na Cásca atá comhdhálacha bliantúla chumainn múinteoirí ar siúl.
  22 AIBREÁN 2019 : 16:29

  Cothromaíocht sa bPá geallta do mhúinteoirí

  Tá fáilte curtha ag Cumann na Múinteoirí an INTO roimh ghealltanas an Rialtais go ndéanfar athbhreithniú ar eágothromas pá sa gcéad bhabhta eile comhráití idir an státchiste agus cumainn múinteoirí.

 • An láthair in eastát an Mhuine Mhóir
  22 AIBREÁN 2019 : 15:15

  Gunna agus buamaí faighte ag Gardaí i gCo Lú

  Tá gunna agus buamaí píopa tógtha ina seilbh ag Gardaí ar an Muine Mór i nDroichead Átha i gCo Lú.

 • Níl aon duine gafa go fóill ach tá fiosrú teicniúil faoi lán tseoil.
  22 AIBREÁN 2019 : 14:23

  Piléir caite le tithe i mBÁC agus Dún Dealgan

  Tá na Gardaí i mbun fiosrúcháin faoi eachtraí inar caitheadh piléir le 2 theach, ceann i mBaile Átha Cliath agus ceann eile i nDún Dealgan.

 • An loscadh sléibhe atá ag leathadh go tréan sa ngaoth ropanta.
  22 AIBREÁN 2019 : 14:07

  Ingearán ar an slí ag loscadh sléibhe i dTír Chonaill

  Aiteann agus fraoch tré lasadh idir Loch an Iúir agus Anagaire agus tithe agus coill i mbaol.

 • Arú amárach a bheidh an tAire Oideachais Joe McHugh ag an gComhdháil.
  22 AIBREÁN 2019 : 11:06

  Comhdháil bhliantúil múinteoirí faoi lán tseoil

  Tá 850 toscaire i mbun ionadaíochta ar 36,000 múinteoir scoile ag comhdháil bhliantúil Chumann na Múinteoirí an INTO i gcathair na Gaillimhe.

 • Séipéal Naomh Antoine i Colombo
  22 AIBREÁN 2019 : 09:26

  290 maraithe anois ag buamaí i Srí Lanca

  Tá lion na marbh méadaithe i Srí Lanca tar éis ionsaithe an lae inné ar shéipéil agus ar óstáin sa tír. Tá níos mó ná 500 duine gortaithe.

 • Soláthraí: Nuacht RTÉ/TG4

Fógraíocht